Informacja o wyborze oferenta

Szanowni Państwo,

1. Dziękujemy za zainteresowanie realizacją zamówienia na wykonanie: prac budowlanych niezbędnych do adaptacji posiadanego przez Spółkę placu (zlokalizowanego w miejscowości Kozłowo k. Świecia) na doświadczalny tor do testowania/badania mieszanek mineralno-asfaltowych i złożenie oferty handlowej oraz informacji będących odpowiedzią na zapytanie ofertowe w przedmiotowym zakresie.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 12.09.2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w kryterium cena, którą przedstawiła firma:

Zakład Drogowo Mostowy Spółka z o.o.

ul. Wojska Polskiego 78/1

Świecie

2. Dziękujemy za zainteresowanie realizacją zamówienia na dostawę wyposażenia biurowego - laptop i złożenie oferty handlowej oraz informacji będących odpowiedzią na zapytanie ofertowe w przedmiotowym zakresie.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 12.09.2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w kryterium cena, którą przedstawiła firma:

Salon Komputerowy PC-MARKET

Pokornicki Michał

ul. Batorego 1

86-100 Świecie

NIP 8762127720

3. Dziękujemy za zainteresowanie realizacją zamówienia na dostawę sprzętu laboratoryjnego i złożenie oferty handlowej oraz informacji będących odpowiedzią na zapytanie ofertowe w przedmiotowym zakresie.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 12.09.2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w kryterium cena, którą przedstawiła firma:

TOROPOL Sp. z o.o.

ul. Czarna Droga 29

03-620 Warszawa

Pozostałym firmom składającym oferty w przedmiotowym postępowaniu dziękujemy za zainteresowanie zapytaniem ofertowym.

Inwestycje