Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Laskowicka 3
86-100 Świecie

tel. 52 38 00300
e-mail: sekretariat@pbdim.pl

NIP 559-17-00-297
REGON 092359927

KONTO BANKOWE PKO BP SA

33 1020 5011 0000 9302 0237 2662


Prezes
Ryszard Molus

r.molus@pbdim.pl

Z-ca prezesa
Marian Kaczmarek

mkaczmarek@pbdim.pl

Dyrektor finansowy

Marta Molus

m.molus@pbdim.pl

Dyrektor techniczny

Andrzej Burczyński

a.burczynski@pbdim.pl

Główny księgowy
Monika Wruk

(52) 38-00-331
lub 781 771 705

m.wruk@pbdim.pl

Dział Kadr i Zaopatrzenia
Aleksander Manikowski

(52) 38-00-320
lub 781 771 707

a.manikowski@pbdim.pl

Dział Techniczny
Iwona Kulpa

(52) 38-00-340
lub 781 771 708

i.kulpa@pbdim.pl

Dział Głównego Mechanika
Włodzimierz Kostecki

(52) 38-00-310
lub 781 771 713

w.kostecki@pbdim.pl

Kierownictwo Robót Drogowych I
Tomasz Hołody

781 771 739

t.holody@pbdim.pl

Kierownictwo Robót Drogowych II
Borys Rokicki

781 771 744

b.rokicki@pbdim.pl

Zakład Produkcji Pomocniczej
Artur Nowak

(52) 38-00-700
lub 781 771 740

a.nowak@pbdim.pl

Laboratorium Drogowo-Mostowe
Sławomir Nowicki

(52) 38-00-704
lub 781 771 728

s.nowicki@pbdim.pl