Ostateczny kształt otrzymało w 1999 roku po przekształceniu w spółkę pracowniczą z kapitałem zakładowym 940 000. Większość udziałów Spółki posiadają jej pracownicy. Dzięki ciągłym inwestycjom (2007 zakup nowej wytwórni mas bitumicznych, 2010 uruchomienie bazy w Grudziądzu, 2015 przeniesienie wytwórni emulsji asfaltowych do Kozłowa), udoskonalaniu produkcji oraz dostosowywaniu do ciągle zmieniających się warunków, mamy mocną pozycję na lokalnym rynku.


Podstawowa działalność:

  • Budowa i modernizacja dróg, ulic i mostów
  • Produkcja i sprzedaż mas bitumicznych
  • Produkcja i sprzedaż betonów
  • Produkcja i sprzedaż emulsji asfaltowych
  • Remonty cząstkowe nawierzchni
  • Usługi remontowe maszyn budowlanych i drogowych
  • Usługi sprzętowe i transportowe
  • Zimowe utrzymanie dróg
  • Projektowanie, nadzorowanie, ocena stanu technicznego dróg i mostów

Inwestycje